1.Πότε άρχισε και υπάρχει κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα που σε ενοχλεί πιό πολύ; 2.Είναι παροξυσμικός ,σποραδικός και πως θα τον χαρακτηρίζες(σαν ήχο) 3.Υπάρχει παραγωγή πτυέλων και αν ναι τι χρώματος και πότε είναι πιό έντονη η παραγωγή τους; 4.Έχει κάποιο συσχετισμό με την κατάποση υγρών η στερεών τροφών; 5.Έχεις αντιληφθεί θωρακικό κάψιμο ,επιγαστικό πόνο; 6.Ελέγχεις την πίεση σου η' υπάρχει καρδιακό ιστορικό στην οικογένεια...

Όταν νοιώθουμε τις δυνάμεις μας μειωμένες, όπως επίσης και την απόδοση μας στη δουλειά, μια δυσκολία να συγκεντρωθούμε σε αυτό που κάνουμε, ανορεξία, οι άλλοι και ο καθρέπτης μάς επισημαίνουν μια ωχρότητα στην όψη μας, τα νύχια μας σπάνε και τα μαλλιά μας πέφτουν εύκολα, τα χείλη μας ερεθισμένα και οι άκρες του στόματος παρουσιάζουν κάποιες άφθες… Τότε καλό είναι να...

Όταν νοιώθουμε τις δυνάμεις μας μειωμένες ,όπως επίσης και την απόδοση μας στην δουλειά, μιά δυσκολία να συγκεντρωθούμε σε αυτό που κάνουμε,ανορεξία,οι άλλοι και ο καθρέπτης μας επισημαίνουν μιά ωχρότητα στην όψη μας,τα νύχια μας σπάνε και τα μαλλιά μας πέφτουν εύκολα ,τα χείλη μας ερεθισμένα και οι άκρες του στόματος παρουσιάζουν κάποιες άφτες...