ΒΗΧΑΣ: 7 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ

1.Πότε άρχισε και υπάρχει κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα που σε ενοχλεί πιό πολύ;
2.Είναι παροξυσμικός ,σποραδικός και πως θα τον χαρακτηρίζες(σαν ήχο)
3.Υπάρχει παραγωγή πτυέλων και αν ναι τι χρώματος και πότε είναι πιό έντονη η παραγωγή τους;
4.Έχει κάποιο συσχετισμό με την κατάποση υγρών η στερεών τροφών;
5.Έχεις αντιληφθεί θωρακικό κάψιμο ,επιγαστικό πόνο;
6.Ελέγχεις την πίεση σου η’ υπάρχει καρδιακό ιστορικό στην οικογένεια σου;
7.Ποιά είναι τα φάρμακα που λαμβάνεις:
Μην αφήνεις τα συμπτώματα χωρίς να δίνεις σημασία.Πολλές φορές η έγκαιρη διάγνωση είναι η μισή θεραπεία.