Να μιλάς σιγά

Το να μιλάς σιγά,
Είναι ο καλύτερος τρόπος,
Για να ακουστεί η φωνή σου δυνατά!