Να ζήσεις τα πάντα καλύτερα

Ποτέ δεν είναι αργά για να είσαι αυτός που θέλεις.
Δεν υπάρχει όριο του χρόνου.
Άρχισε όποτε θέλεις.
Μπορείς να αλλάξεις ή να μείνεις όπως είσαι.
Μπορείς να ζήσεις κάθε πράγμα χειρότερα ή καλύτερα.
Ελπίζω να ζήσεις τα πάντα καλύτερα!