Αεροβική

Καθημερινή αεροβική κίνηση για τουλάχιστον 20 λεπτά την ημέρα,
πέντε ημέρες την εβδομάδα.