Δυσκαταποσία: 9 ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσεις πριν πας στον γιατρό

  1. Υπάρχει δυσκολία κατάποσης μόνο στις στερεές τροφές ή και στα υγρά;
  2. Είναι ένα αίσθημα που με την πάροδο των ημερών χειροτερεύει ή είναι σταθερό;
  3. Ο αιματοκρίτης σας και η αιμοσφαιρίνη είναι φυσιολογικά;
  4. Τα νύχια σας παρουσιάζουν κάποια ανωμαλία;
  5. Η γλώσσα σας πονάει ίσως;
  6. Αισθάνεστε ότι υπάρχει αναγωγή τροφής στο στόμα σας;
  7. Τις νυχτερινές ώρες μήπως υπάρχει κάποιος βήχας που γίνεται πιo έντονος;
  8. Έχετε κάποιον καύσο μπροστά στον θώρακα σας;
  9. Υπήρξε κάποιο επεισόδιο αστάθειας το τελευταίο χρονικό διάστημα;

Μην αφήνετε τα συμπτώματα χωρίς να δίνετε σημασία. Πολλές φορές η έγκαιρη διάγνωση είναι η μισή θεραπεία.