Ελπίζω

Ελπίζω να μπορείς να είσαι υπερήφανος για την ζωή σου,

αλλά αν καταλάβεις ότι δεν είσαι,

ελπίζω να βρεις την δύναμη να αρχίσεις από το μηδέν!