Ευτυχία

Πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας αν δεν είμαστε σε μια διαρκή
αναζήτηση της ευτυχίας αλλά ζούσαμε ευτυχισμένα και αρμονικά την κάθε της στιγμή!