Τρέξε

Υπάρχει ένα αφρικανικό ρητό που λέει ότι κάθε πρωί ένα λιοντάρι ξυπνάει και ξέρει ότι πρέπει να τρέξει πιο γρήγορα από την αντιλόπη και μια αντιλόπη ξυπνάει και ξέρει ότι πρέπει να τρέξει πιο γρήγορα από το λιοντάρι.
Δεν ξέρω αν είσαι αντιλόπη ή λιοντάρι αλλά άρχισε να τρέχεις.
Δεν ξέρω αν έχεις πάθει κάτι ή δεν θέλεις να πάθεις κάτι αλλά άρχισε να τρέχεις.
Είναι ζωή!