Δεν υπάρχουν κανόνες

Μόνο εξαιρέσεις σε όλα αυτά που δήθεν πρέπει να ισχύουν. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβεις τόσο πιό ήρεμη θα είναι η ζωή σου μέσα στην απόλυτη εγρήγορση της καθημερινότητας σου. Μην ελπίζεις τίποτα από κανένα λοιπόν και περίμενε τα πάντα από όλους. Είναι η ζωή, που σίγουρα μόνο αγγελικά πλασμένη δεν είναι, αυτό που περιγράφω.