Η γνώση είναι δύναμη

Εστίασε στην απόλυτη έννοια της διά βίου μάθησης
και επέκτεινε συνεχώς τα θεμέλια της γνώσης σου
για δικό σου όφελος
αλλά και για το όφελος όσων βρίσκονται δίπλα σου.